1 oktober 2015

Tarieven 2022

De tarieven die wij rekenen voor onze diensten worden geheel bepaald door de rechtbank. Deze worden jaarlijks bijgesteld en zijn conform het LOVCK. De tarieven zoals weergegeven hieronder zijn inclusief 21% BTW. De opstartkosten zijn een eenmalig bedrag, daarna volgt maandelijks het maandtarief.


Bewindvoering

Eenpersoons bewind
Standaard€ 125,54
Problematische schulden€ 162,44
Opstartkosten€ 709,06

Tweepersoons bewind
Standaard€ 150,54
Problematische schulden (1P)€ 172,73
Problematische schulden (2P)€ 194,81
Opstartkosten€ 850,63

De opstartkosten worden verlaagd indien de bewindvoerder voorafgaand aan het bewind budgetbeheer heeft gevoerd.
Bij eenpersoons bewind: € 531,19
Bij tweepersoons bewind: € 636,46
Bij een van de tweepersoons bewinden: € 745,36

Extra werkzaamheden
Uurloon€ 88,57
Opstellen eind-rekening en verantwoording 1P€ 266,20
Opstellen rekening en verantwoording 2P€ 319,44
PGB-beheer€ 664,29
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor€ 442,86

Mentorschap

Eenpersoons mentorschap
Standaard€ 125,54
Psychische problemen 18-23 jaar€ 162,44
Opstartkosten€ 709,06

Tweepersoons mentorschap
Standaard€ 225,97
Psychische problemen 18-23 jaar 1P€ 258,94
Psychische problemen 18-23 jaar 2P€ 292,32
Opstartkosten€ 1.275,34

Extra werkzaamheden
Uurloon€ 88,57
PGB-beheer€ 664,29
Verhuizing€ 442,86

Curatele

Eenpersoons curatele
Standaard€ 225,97
Problematische schulden€ 258,94
Jeugdhulp 18-23 jaar€ 258,94
Problematische schulden + jeugdhulp 18-23 jaar€ 292,32
Opstartkosten€ 1.275,34

Tweepersoons curatele
Standaard€ 326,20
Problematische schulden 1P€ 344,75
Problematische schulden 2P€ 363,20
Jeugdhulp 18-23 jaar 1P€ 374,29
Jeugdhulp 18-23 jaar 2P€ 392,65
Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P€ 403,74
Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P€ 422,29
Problematische schulden 1P + jeugdhulp 18-23 jaar 2P€ 422,29
Problematische schulden 2P + jeugdhulp 18-23 jaar 1P€ 403,74
Opstartkosten€ 1.842,83

De opstartkosten worden verlaagd indien de curator voorafgaand aan het curatele budgetbeheer heeft gevoerd.
Bij eenpersoons curatele: € 1.116,83
Bij tweepersoons curatele: € 1664,96
Bij een van de tweepersoons curatelen: € 1.753,29

Extra werkzaamheden
Uurloon€ 88,57
Opstellen rekening en verantwoording 1P€ 266,20
Opstellen rekening en verantwoording 2P€ 319,44
PGB-beheer€ 664,29
Woningontruiming, verkoop of verhuizing€ 442,88

Tegemoetkoming in de kosten
Heeft u een inkomen dat nagenoeg gelijk is aan de bijstandsnorm? In dat geval komt u eventueel in aanmerking voor bijzondere bijstand voor dekking van de kosten van onze diensten. Dit is inclusief de eenmalige opstartkosten.