1 december 2015

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Mensen die niet meer alleen voor hun financiële zaken kunnen zorgen, kunnen daarbij hulp krijgen door hun vermogen onder bewind te laten stellen en de financiële zaken door een ander laten regelen – de bewindvoerder. De bewindvoerder administreert en beheert het geld en de (huidige en toekomstige) goederen van de betrokkene. Voorbeelden hiervan zijn salaris of uitkering, meubilair en onroerende zaken, maar ook schulden. Naast een volledige onderbewindstelling is het ook mogelijk dat het bewind betrekking heeft op slechts één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Bewindvoering is een maatregel om de cliënt te beschermen. Om diezelfde reden wordt het ook wel beschermingsbewind genoemd. Iedereen kan in aanmerking komen voor bewindvoering. Hulpverlenende instanties kunnen daarnaast van hun cliënten aangeven dat hij of zij niet in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren.

Wat doet een bewindvoerder?

Het overzicht van taken van de bewindvoerder ziet er als volgt uit:

 • Inkomsten, uitgaven en schulden van de cliënt in kaart brengen
 • Inventariseren van de goederen en onroerende zaken van de cliënt
 • Een budgetplan opstellen en uitvoeren om de financiële situatie te stabiliseren
 • Inkomsten en uitgaven bewaken
 • De vaste lasten betalen
 • Uitkeringen aanvragen
 • Verzekeringen afsluiten
 • Toeslagen aanvragen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag
 • Kwijtscheldingen aanvragen voor verschillende belastingen
 • Eenvoudige belastingaangifte doen (Box 1)
 • Post voor cliënten behandelen of doorsturen
 • Contacten onderhouden met verscheidene instellingen
 • Opstellen en naar de rechtbank versturen van boedelbeschrijving
 • Opstellen en naar de rechtbank versturen van jaarlijkse Rekening en Verantwoording
 • Cliënt begeleiden naar en aanmelden voor schuldhulpverlening of WSNP-traject
 • Treffen van kleine betalingsregelingen met schuldeisers

Wat doet een bewindvoerder juist niet?

Het kan wel eens voorkomen dat het niet helemaal duidelijk is of een bewindvoerder verantwoordelijk is voor een bepaalde taak. Naast het bovengenoemde overzicht van bewindvoerderstaken vindt u hierover een overzicht van zaken waar een bewindvoerder zich juist niet mee bezighoudt:

 • De volledige persoonlijke administratie van cliënten bijhouden
 • Achterstallige boekhoudingen in orde maken
 • Belastingaangifte voor Box 2 en 3
 • Schulden oplossen